Кредит за енергийна ефективност


Навсякъде по света се налага тенденция за най – рационално използване на енергиините източници. Тъй като те са изчерпаем източник, е важно всеки от нас да предприеме действия, които да предотвратят забавят напълното им изразходване. Предлагаме ви удобен и разумен начин за закупуване на желания от Вас газов уред. 
Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 350 до 2000 Евро

Програмата REECL предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви потребителски кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

 

Съоръженията и услугите предлагани от ОВИКЛИМА отговарят на най-високите изисквания за енергийна ефективност и са одобрени от програмата REECL. За всеки избран от Вас уред, можете да получите безвъзмездно 20% от сумата му. 

За по-подробна информация, можете да посетите сайтовете на банките, които работят по програмата REECL.Повече информация за кредита 

• Кредит за Енергийна ефективност може да получи всяко домакинство. 

•При интерес от ваша страна ние ще подготвим подходящите формуляри за участие, за да се кандидатства за кредит и за безвъзмездна помощ по Програмата за енергийна ефективност в дома.

 

• Следващата стъпка е оценка от страна на кредитиращата банка за кредитоспособността Ви, реализируемостта на Вашия проект като енергиино спестяващ източник. 

• След като проектът бъде успешно реализиран, финансиращата банка Ви отпуска безвъзмездно 20% от кредитираните капитални разходи. 

• Освен отоплителни уреди в програмата за енергийна ефективност са включени и следните енергоспестяващи продукти: 

- Енергоспестяващи прозорци 
- Изолации на стени, покриви/тавани, подове 
- Eнергоспестяващи котли/горивни камери на биомаса с или без прилежащите системи за отопление и топла вода 
- Слънчеви нагреватели с или без прилежащите системи за отопление и топла вода 
- Енергоефективни газови котли с или без прилежащите системи за отопление и топла вода 
- Енергоефективни термопомпени системи (климатици) 

Подробна информация може да получите и на http://www.reecl.org/