Термопомпени системи

Термопомпите могат да се използват за отопление,охлаждане и загряване на вода за битови нужди в сгради, а така също и в индустриални процеси.използвайки възобновяеми енергийни източници. Такива енергийни източници са атмосферния въздух, почвата, водата от естествени водни басейни и др.

 

Термопомпите са съоръжения предназначени да осигуряват топлинна или студува енергия за различни видове битови и промишлени нужди използвайки възобновяеми енергийни източници. Такива енергийни източници са атмосферния въздух, почвата, водата от естествени водни басейни и др., които непрекъснато се обновяват от слънцето. Чрез добавяне на

допълнителна енергия, термопомпата може да повиши или понижи температурата на този енергиен източник до необходимото ниво.

 

Термопомпата може също да използва отпадна топлина или студ от друг

 

източник, като например производствен процес, охлаждащо оборудване

 

или отработен въздух от вентилация на сгради.

При естествени условия топлината преминава от едно тяло в друго с

 

 

посока от тялото с по-висока към тялото с по-ниска температура

 

 

 

Термопомпите обаче са способни да променят посоката на топлинния поток, използвайки относително малко количество допълнителна енергия

 

(електричество, гориво или топлина с по-голям температурен потенциал).

 

По този начин термопомпите могат да пренесат топлина от естествен източник като - атмосферен въздух, земята или воден басейн към консуматор, изискващ топлина с по-високо температурно ниво, например сгради или индустриален процес.

Термопомпите могат също да бъдат използвани и за охлаждане. В този случай топлината се пренася в обратната посока - от системата, която се охлажда към околната среда, която е с по-висока температура. Удачно е лятно време отпадна топлина от охлаждане да се използва за загряване на вода за БГВ .Така загряването на водата е практически безплатно.


Използването на термопомпа за отопление и охлаждане има много предимства, някои от тях са: 

Изключително икономично;
Несравним комфорт - отоплението е непрекъснато;
Екологично чисто – няма горене, газове, отпадъци;
Без зависимост от доставчици, нужда от складово помещение за гориво;
Термопомпата работи напълно безопасно, много гъвкаво и абсолютно автоматично;
Поддръжката е елементарна и не изисква специални технически познания.