VRV системи

Какво означава VRF (VRV)?

VRF = Variable Refrigerant Flow – променлив дебит на хладилния агент
VRV = Variable Refrigerant Volume – променливо количество на хладилния агент
Както се вижда и двете съкращения са на една и съща система. Разликата е в това, че VRV е запазена марка на Daikin, те като първи разработили такава система са запазили това наименование. След това другите компании са кръстили техните продукти VRF.

Каква е разликата от другите климатизатори?

Това също са климатични системи с директно изпарение на фреона, но както се разбира от наименованието тези системи работят с променлив дебит, т.е. в зависимост от нуждите на дадено вътрешно тяло се определя количеството на фреон. Това се извършва с наличието на терморегулиращ вентил във всяко тяло.

Кратко описание:

Вътрешните тела са подобни на сплит системите.Системата може да бъде с различни видове вътрешни тела (касети, стенни, канални и др.). Телата са свързани с обща тръбна мрежа към външното тяло. Отклоненията от общата мрежа се извършват посредством специални У-образни разпределители и/ или чрез колектори.

Системите могат да работят с частично натоварване в случаи: когато не са включени част от вътрешните тела, при външни температури и/ или нужди за климатизация на помещения различни от проектните.

Видове системи:

Според нуждите за конкретна сграда и изискванията на инвеститора може да се проектират и изградят различни системи.
• Двутръбна система – това е по-разпространената система. Телата могат да работят в един режим (отопление или охлаждане).

 

• Тритръбна система – при тази система има възможност за тела работещи в различни режими.
Някои производители имат и различни решения – например Mitsubishi предлагат двутръбна система за паралелно отопление и охлаждане. Тази система се реализира със специално разработени контролери.
Предлагат се и специални топлообменници за загряване на топла вода, както и вентилационни секции с рекуператор и топлообменник на директно изпарение.
На пазара се предлага голямо разнообразие от модели и мощности.

Всяка фирма производител има собствени разработки и продукти, поради което е необходимо да се избере конкретен производител и продукт преди направата на проект. Също така след изграждането на инсталацията е много трудно да се добавят допълнителни тела, поради оразмеряването на диаметрите на инсталацията спрямо дебита хладилен агент.

Приложение:

Обществени, административни, жилищни сгради.. VRF системите могат да се използват както за големи обекти, така и за малки. Няма максимална площ която може да се климатизира с такива системи, тъй като може да се изгради повече от една

система на даден обект.

Не на последно място системите освен индивидуално управление могат да бъдат управлявани и централно, например от регистратурата на хотела, посредством BMS (building management system) – система за сграден мениджмънт. С тази система могат да бъдат управлявани всички функции, може да се получават сервизни данни, да се виждат местата на аварии. Системата също така дава справка за използваното количество енергия от всяко тяло.

В резюме:

Какви са предимствата на тази система?

 

 Големият брои вътрешни тела, които може да се свържат към един външен агрегат. Поради това фасадата на сградата не се накичва като коледна елха с външните тела на климатизатори, намаляват се източниците на шум, като шума се съсредоточава на едно място, но без да се повишава над недопустими нива.

• Външните агрегати са с по-малки размери и тегло от термопомпи и водоохлаждащи агрегати.
• Няма нужда от машинни помещения за климатичната инсталация.
• В зависимост от системата има възможност за работа на телата в различни режими (отопление или охлаждане).

А недостатъците?
• Може би единствения недостатък на системата е сравнително високата цена на съоръженията. Високите първоначални инвестиции обаче се възвръщат изключително бързо, като се има предвид ефективността на системата.