Вентилация

Проектиране и изграждане на вентилационни инсталации. 

Гаранционнен и извънгаранционнен сервиз. 

Профилактика на съораженията.

Изработка на въздуховоди от:

 поцинкована ламарина
 спиро канал
 пир п