Слънчеви колектори


Технологиите за производство на слънчеви колектори рязко се развиха през последните години. 
Слънчевите колектори за отопление и топла вода използват слънчевите лъчи за да затоплят вода или въздух с цел отопление на жилища и получаване на топла вода. 
Коефициента на полезно действие на тези панели в сравнение с тези за производство на електричество е много висок.
Разгледано от енергийна гледна точка , заради високия коефициент и ниските инвестиционни цени, при слънчевите колектори за отопление инвестицията се изплаща бързо.