ПЕЛЕТНА КАМИНА С ДВУХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВГРАДЕН БУНКЕР -ОБЩ КОРПУС

Мощност: 8 -22 KW/H;
 Габарити на бункера за пелети:
      
широчина – 580 мм,
     височина - 1370 мм, 
     дълбочина - 750 мм; 
Обем на вградения бункер за пелети - 70 л; 
К.П.Д: до 80%

 Технически характеристики на котела:

  • Автоматично подаване на пелетите в горивната камера;
  • Автоматично запалване на горивото;
  • Автоматично  почистване на горивната камера и димогарните тръби;
  • Автоматично следене на огъня в горивната камера;
  • Автоматично следене на температурата в камината;
  • Автоматично регулиране на температурата в жилищните помещения;
  • Електронно управление на процесите в котела с програмируем логически контролер